Ινωδογονόλυση

Ινωδογονόλυση ονομάζεται η διάσπαση της πρωτεΐνης φιμπρίνης από το ένζυμο πλασμίνη το οποίο εμφανίζεται όταν οι θρόμβοι του αίματος έχουν απομακρυνθεί από την κυκλοφορία. Είναι μια επιθυμητή φυσική δράση η οποία συνυπάρχει με την διαδικασία της δημιουργίας θρόμβων στο κύκλωμα της κυκλοφορίας του αίματος. Έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της “εν τω βάθει” φλεβικής θρόμβωσης και άρα μείωση της πιθανότητας πνευμονικής εμβολής ή εμφράγματος του μυοκαρδίου. Δηλαδή όσο η δράση της Ινωδογονόλυση αυξάνεται  τόσο η δράση της θρόμβωσης μειώνεται σύμφωνα με την παρακάτω παράσταση.

Η Ινωδογονόλυση επιτυγχάνεται με τη δράση του ενζύμου πλασμίνη πάνω στην πρωτεϊνη φιμπρίνη με παράλληλη δράση πάνω στο φιμπρινογόνο.  (Φιμπρινογόνο ονομάζουμε την πρωτεΐνη που δεν διαλύεται μέσα στο πλάσμα του αίματος, έτσι ώστε όταν κατάλληλα ενεργοποιείται, να μετατρέπεται σε αδιάλυτες ίνες φιμπρίνης).  Άρα το ζητούμενο αποτέλεσμα στην αντιθρομβωτική  διαδικασία είναι η διάσπαση της φιμπρίνης η οποία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

 

Το θρομβολυτικό αποτέλεσμα του διατροφικού ναττό, έχει δειχθεί με in vitro & in vivo επιστημονικές μελέτες.  Προσθέτοντας NattoNKCP έχουμε:

  •     Αδρανοποίηση αποτροπής ενεργοποίησης πλασμινογόνου τύπου 1 (PAI-1)
  •     Βοήθεια του ενεργοποιητή πλασμινογόνου (plasminogen activator) να δουλεύει αποτελεσματικά
  •     Αύξηση της ιστικής ενεργοποίησης πλασμινογόνου (t-PA) και ενεργοποίηση πλασμίνης
  •     Μείωση φιμπρινογόνου και συσσωματωμάτων φιμπρίνης.
  •     Μείωση του ιξώδους του αίματος (σε μελέτες in vitro).

 

Αντι-θρόμβωση & Natto NKCP
Το Natto NKCP είναι ένα φυτικό απλό διατροφικό συμπλήρωμα από εκχύλισμα ζύμωσης δημητριακών τροφίμου ναττό. Απευθύνεται σε όλα τα άτομα που θέλουν να ενισχύσουν για οποιοδήποτε λόγο το κυκλοφορικό τους σύστημα, χρησιμοποιώντας ένα φυσικό και αποτελεσματικό διατροφικό προϊόν.
Λόγω της θετικής δράσης του στην Ινωδογονόλυση, το Natto NKCP βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην συσσωμάτωση (θρόμβωση) και τη Ινωδογονόλυση (αντι-θρόμβωση) του αίματος.
Το NKCP μειώνει το ιξώδες του αίματος και τη δράση συσσωμάτωσης (πήξιμο) in vitro και in vivo. Αυτά τα αποτελέσματα στο αίμα οδηγούν τελικά σε κανονικές συνθήκες ροής της κυκλοφορίας του αίματος καθώς αποτρέπει την εμπόδισή της.