Έντυπα

Η λειτουργική διατροφή, για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά ως συμπληρωματικό, αλλά αναπόσπαστο τμήμα, της ολιστικής υγείας και ιατρικής, προσφέροντας θεραπευτικά πρότυπα στις διάφορες ασθένειες της εποχής μας, οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των συστατικών και των εφαρμογών τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Natto NKCP  Εγχειρίδιο προϊόντος. περιγραφή. [Gr, 12 σ.]

Natto NKCP  Εγχειρίδιο προϊόντος. περιγραφή, χορήγηση, δοσολογία, βιβλιογραφία. [Gr, 12 σ.]