Βιβλιογραφία & Μελέτες


Το Biobran MGN-3 συνεχίζει να εστιάσει σε επιστημονικές και κλινικές μελέτες που γίνονται όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε άλλες χώρες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δημοσιευμένες στον έγκριτο επιστημονικό τύπο.

The Blue Book: Biobran / MGN-3 Basic and clinical application to integrative medicine.

  1. The Summary of Biobran
  2. The Basic Studies of Biobran
  3. The Clinical Studies of Biobran

Α. Εργασίες & μελέτες σχετικές με το Biobran:

  • [ 2019 ] Nariman K. Badr El-Din1,*, Said K. Areida1, Kvan O. Ahmed2 and Mamdooh Ghoneum3. 1Department of Zoology, Faculty of Science, University of Mansoura, Mansoura 35516, Egypt. 2Al-Qalam University, Kerkuk, At-Ta’mim, Iraq. 3Department of Surgery, Drew University of Medicine and Science, Los Angeles, CA 90059, USA… “Arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) enhances radiotherapy in animals bearing Ehrlich ascites carcinoma”. Journal of Radiation Research, 2019, pp. 1–12 doi: 10.1093/jrr/rrz055Regular Paper. Data were presented at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting in Atlanta, Georgia. March 29–April 3, 2019. (Received 8 February 2019; revised 22 May 2019; editorial decision 1 July 2019).

Περισσότερη Βιβλιογραφία & Μελέτες