Έντυπα & Βίντεο


Η λειτουργική διατροφή, για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά ως συμπληρωματικό, αλλά αναπόσπαστο τμήμα, της ολιστικής υγείας και ιατρικής, προσφέροντας θεραπευτικά πρότυπα στις διάφορες ασθένειες της εποχής μας, οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των συστατικών και των εφαρμογών τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Έντυπα

The Blue Book: Biobran / MGN-3 Basic and clinical application to integrative medicine.

Biobran: Ο ρυθμιστής της ανοσίας μας. Εγχειρίδιο με οδηγίες  & δοσολογίες. [Gr, 16 σ.]

Biobran-MGN3 Εγχειρίδιο με περιγραφή, χορήγηση, δοσολογία, βιβλιογραφία [Gr, 32 σ.]

Biobran και η μάχη για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Spencer Bright [Gr, 106 σ.]

——————————————————-

Βίντεο

Biobran: Ακούραστος φύλακας και ρυθμιστής της ανοσίας μας (Gr, 5:01”)
Biobran MGN-3 (1/2)
(En, 8:17”)
Biobran MGN-3 (2/2)
(En, 7:16”)