Βιβλιογραφία & Μελέτες

The Blue Book: Biobran / MGN-3 Basic and clinical application to integrative medicine.

  1. The Summary of Biobran
  2. The Basic Studies of Biobran
  3. The Clinical Studies of Biobran

Α. Εργασίες & μελέτες που αφορούν το Biobran:

◊ ◊ ◊

Β. Άλλες σχετικές δημοσιεύσεις