Έντυπα & Βίντεο

Η λειτουργική διατροφή, για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά ως συμπληρωματικό, αλλά αναπόσπαστο τμήμα, της ολιστικής υγείας και ιατρικής, προσφέροντας θεραπευτικά πρότυπα στις διάφορες ασθένειες της εποχής μας, οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των συστατικών και των εφαρμογών τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Βιβλία

The Blue Book: Biobran / MGN-3 Basic and clinical application to integrative medicine. [En, 277 σ.]

Biobran και η μάχη για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Spencer Bright [Gr, 106 σ.]


Έντυπα

Biobran-MGN3: Εγχειρίδιο γενικών οδηγιών, με περιγραφή, χορήγηση, δοσολογία, βιβλιογραφία [Gr, 32 σ.]

Biobran: Ο ρυθμιστής της ανοσίας μας. Εγχειρίδιο με οδηγίες  & δοσολογίες. [Gr, 16 σ.]

Biobran, HPV και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. [Gr, 16 σ.]

Biobran και HPV.  [Gr, 4 σ.]

Biobran: Ο ρυθμιστής της ανοσίας και των παιδιών.  [Gr, 4 σ.]

Biobran: Ποιότητα Ζωής & Ρυθμισμένη Ανοσία στη Χημειοθεραπεία.  [Gr, 4 σ.]

——————————————————-

Βίντεο

Biobran: Ακούραστος φύλακας και ρυθμιστής της ανοσίας μας (Gr, 5:01”)
Biobran MGN-3 (1/2)
(En, 8:17”)
Biobran MGN-3 (2/2)
(En, 7:16”)