Βιβλιογραφία & Μελέτες

Το Biobran MGN-3 συνεχίζει να εστιάσει σε επιστημονικές και κλινικές μελέτες που γίνονται όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε άλλες χώρες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δημοσιευμένες στον έγκριτο επιστημονικό τύπο.

Blue Book: Biobran / MGN-3 Basic and clinical application to integrative medicine.

Εργασίες & μελέτες σχετικές με το Biobran:

>> Περισσότερη Βιβλιογραφία & Μελέτες