Συνδυάζοντας τη Ναττοκινάση με την Βακιλοπεπτιδάση F

Ο λειτουργικός ρόλος της Ναττοκινάσης  είναι να μειώνει το ιξώδες του αίματος. Όμως μαζί με την την Βακιλοπεπτιδάση-F, όχι μόνο βελτιώνει τη ροή του αίματος, αλλά εμποδίζει τον περαιτέρω σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας ενώ συγχρόνως απομακρύνει σε βάθος χρόνου την υπάρχουσα, λειαίνοντας μακροπρόθεσμα την υπάρχουσα επιφάνεια, χωρίς να αποκόβει μεγάλα κομμάτια από αυτή. Η Ναττοκινάση είναι … Περισσότερα

10 Εργασίες σχετικές με τη Ναττοκινάση και το κυκλοφορικό

Int J Nanomedicine. 2017 Dec 13;12:8749-8768. doi: 10.2147/IJN.S144545. eCollection 2017. Development of surface-engineered PLGA nanoparticulate-delivery system of Tet1-conjugated nattokinase enzyme for inhibition of Aβ40 plaques in Alzheimer’s disease. Bhatt PC1, Verma A2, Al-Abbasi FA3, Anwar F3, Kumar V4, Panda BP1. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2017 Jul 11;97(26):2038-2042. doi: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2017.26.005. [A clinical study on the … Περισσότερα