Τι είναι η Αθηρωματική πλάκα

Κυκλοφοριακό σύστημα & θρόμβωση
Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελούμενο από την καρδιά, τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία, είναι ο μηχανισμός που αντλεί και μεταφέρει το αίμα σε όλο το σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες ρέει ανεμπόδιστα. Σε περίπτωση τραυματισμού όμως ή άλλης παθολογικής αιτίας η οποία μπορεί να δημιουργήσει εσωτερική φλεγμονή, η συγκέντρωση των συστατικών του αίματος (αιμοπεταλίων ή άλλων) οδηγεί σε συσσωμάτωση του αίματος και δημιουργία θρόμβου, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδιση της φυσιολογικής ροής του αίματος, με σημαντικές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου.
Εκτός από την περίπτωση τραυματισμού όμως, συσσωμάτωση του αίματος μπορεί να δημιουργηθεί και μετά από “λανθασμένη ενεργοποίηση της αιμόστασης” σε μια περιοχή που δεν υπάρχει τραυματισμός. Τότε μιλάμε για δημιουργία “ανεπιθύμητου θρόμβου”.

Αθηρωματική πλάκα
Παράλληλα από την ύπαρξη φλεβικής θρόμβωσης, μπορεί να υπάρξει και αγγειακή. Κατ αυτή, ουσίες από το αίμα που κυκλοφορούν μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα, από διάφορες παθολογικές αιτίες, αρχίζουν σταδιακά να εναποτίθεται στις εσωτερικές πλευρές τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η φυσιολογική ροή του αίματος μέσα από αυτές και σταδιακά -στα σημεία που η εναπόθεση είναι τόσο πολύ ώστε το αγγείο να φράξει- η ροή αυτή σταματά. Η πλάκα (στρώμα) που εναποτίθεται εκεί ονομάζεται αθηρωματική πλάκα και η διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος ονομάζεται έμφραγμα.

Ιξώδες & Ροή του Αίματος
Στα σημεία που υπάρξει κάποια από τις παραπάνω αιτίες, παρουσιάζεται δυσκολία στη ροή του αίματος (με αύξηση του ιξώδους ή πηκτικότητας του αίματος) σε βαθμό που μπορεί να φτάσει την ολοκληρωτική στασιμότητα όπως σε φλεβική στάση (μετά από καρδιακή ανεπάρκεια ή από πολύωρη ακινησία σε κάθισμα ή σε ταξίδια).
Επιπλέον, σε περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων όπως καρκίνων έχουμε αυξημένες πιθανότητες θρόμβωσης λόγω της πιθανής πίεσης στο αιμοφόρο αγγείο ή επέκτασης της κακοήθειας στο αγγειακό σύστημα. Αύξηση του ιξώδους του αίματος (υπερ-πηκτικότητα) παρουσιάζεται τέλος στις ακτινοθεραπείες ή τις χημειοθεραπείες.

Πρόληψη ή θεραπεία
Και στις δύο περιπτώσεις πιθανότητας θρόμβωσης, μπορούμε να δράσουμε προληπτικά με αντιπηκτική θεραπεία κατά την οποία μειώνουμε το ιξώδες του αίματος και εμποδίζουμε τον σχηματισμό θρόμβου ή αθηρωματικής πλάκας.
Στις ήπιες περιπτώσεις ή δρώντας προληπτικά, το κυριότερο μέτρο αποφυγής της δημιουργίας ή και θεραπείας του θρόμβου ή της αθηρωματικής πλάκας, είναι η ειδική ειδική διατροφή.

Σχολιάστε