Το Biobran ενεργοποιεί τα nk-κύτταρα εναντίον καρκινικών (NB) κυττάρων (μελέτη).

Η Αραβινοξυλάνη από το πίτουρο ρυζιού (MGN-3/ Biobran), ενισχύει την κυτταροτοξικότητα των nk-κυττάρων κατά κυττάρων καρκίνου (NB), in vitro και in vivo.

Ιστορικό: Η κυτταροτοξική δράση των κυττάρων φυσικών φονέων (NK-cells) παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσική ανοσολογική άμυνα κατά των κακοηθειών. Τα κύτταρα -NK αναδύονται ως εργαλείο για υιοθετημένες ανοσοθεραπείες καρκίνου. Η Αραβινοξυλάνη από πίτουρο ρυζιού (MGN- 3/ Biobran) έχει περιγραφεί ως τροποποιητής βιολογικής απόκρισης που μπορεί να ενισχύσει την κυτταροτοξική δράση των κυττάρων -NK. Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την επίδραση του MGN-3/ Biobran στην ενεργοποίηση, αύξηση και κυτταροτοξικότητα των κυττάρων -NK κατά νευροβλαστωματικών κυττάρων.

Μέθοδος. Κύτταρα -NK εμπλουτίστηκαν με μαγνητικά σφαιρίδια και διεγέρθηκαν από MGN-3/Biobran. Η ενεργοποίηση των κυττάρων -NK ταυτοποιήθηκε μέσω ανάλυσης του φαινοτύπου τους και η ικανότητα αύξησής τους παρακολουθήθηκε. Η in vitro κυτταροτοξική ικανότητα των ενεργοποιημένων κυττάρων -NK δοκιμάστηκε κατά των κυτταρικών γραμμών K562, Jurkat, A673, NB1691, A-204, RD και RH-30 και της in vivo κυτταροτοξικής ικανότητας έναντι της κυτταρικής γραμμής NB1691.

Αποτελέσματα. Η διέγερση των κυττάρων -NK από MGN-3 /Biobran προκάλεσε υψηλότερη έκφραση των υποδοχέων CD25 και CD69 που σχετίζονται με την ενεργοποίηση από ό,τι σε μη διεγερμένα κύτταρα (P < 0, 05). Η έκφραση των NKG2D, DNAM, NCRs και TLRs παρέμεινε αμετάβλητη. Η διέγερση με MGN-3 /Biobran κατά τη διάρκεια της νύχτας αύξησε την κυτταροτοξική δράση των κυττάρων -NK σε όλες τις κυτταρικές γραμμές που δοκιμάστηκαν in vitro και επιβράδυναν την ανάπτυξη νευροβλαστώματος in vivo. Η διαδικασία δεν επηρεάστηκε από επιμόλυνση του MGN-3 /Biobran από άλλο λιποπολυσακχαρίτη. Επιπλέον, η προσθήκη MGN-3/Biobran οδήγησε σε αύξηση των κυττάρων -NK και μείωση των Τ- κυττάρων in vitro.

Συμπεράσματα. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το MGN-3 /Biobran αναβαθμίζει τους δείκτες ενεργοποίησης των κυττάρων NK, στιγματίζει την κυτταροτοξική δράση των κυττάρων NK κατά του νευροβλαστώματος in vitro και in vivo και βοηθά επιλεκτικά την αύξηση των κυττάρων NK. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα για μελλοντικές θεραπευτικές στρατηγικές θεραπείας νευροβλαστώματος με κύτταρα NK.

Η Μελέτη:
Pérez-Martínez A1, Valentín J2, Fernández L3, Hernández-Jiménez E2, López-Collazo E2, Zerbes P4, Schwörer E4, Nuñéz F5, Martín IG5, Sallis H6, Díaz MÁ7, Handgretinger R4, Pfeiffer MM4. 
Arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) enhances natural killer cell-mediated cytotoxicity against NB vitro and in vivo”.
1Department of Pediatric Hemato-Oncology, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spain, 2Innate Immune Research Group, Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spain, 3Clinical Research Program, Cancer Research National Centre, Madrid, Spain, 4University Children’s Hospital, University of Tuebingen, Tuebingen, Germany…
Cytotherapy. 2014 Dec 22. pii: S1465-3249(14)00849-4. doi: 10.1016/j.jcyt.2014.11.001.

Σχολιάστε