Η σχέση του Biobran με την “ωρίμαση” των δενδριτικών κυττάρων (μελέτες)

Τα δενδριτικά κύτταρα είναι κύτταρα του αμυντικού συστήματος, αναγνωρισμένα ως ισχυροί ενεργοποιητές ανοσοαπαντήσεων. Διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων, για τον έλεγχο ή τον περιορισμό των νεοπλασματικών ιστών, ενώ λόγω της ικανότητάς τους να ενεργοποιούν τα Τ-κύτταρα κατά ένα αντιγονοειδικό τρόπο, η χρήση τους ως παράγοντα ανοσοθεραπείας είναι ένας αξιοπρόσεκτος τομέας της σύγχρονης βιοθεραπευτικής. (6)

Τα ανώριμα δενδριτικά κύτταρα προσλαμβάνουν αντιγόνα, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων και των ιών, μέσω της φαγοκυτταρικής δραστηριότητας. Μετά τη φαγοκυττάρωση, μετακινούνται στους λεμφαδένες για να ωριμάσουν, με αποτέλεσμα την παρουσίαση αντιγόνων στα Τ κύτταρα. Αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να είναι ένας σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ της έμφυτης και της επίκτητης ανοσίας.

Το BioBran μείωσε το CD14, έναν ανώριμο δείκτη δενδριτικών κυττάρων και αύξησε το CD83, έναν δείκτη ώριμων δενδριτικών κυττάρων, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο (1). Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το BioBran προάγει την ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων. Το BioBran προήγαγε επίσης εξαρτώμενα από τη δόση την έκφραση των CD 80 και CD86 σε δενδριτικά κύτταρα και αύξησε την παραγωγή κυτοκίνης από δενδριτικά κύτταρα (IL 1β, IL 6, IL 10, TNF α, IL 12p4 0, IL 12p70 και IL 2).

Επιπλέον, προώθησε τον πολλαπλασιασμό των CD4 Τ κυττάρων και προκάλεσε παραγωγή κυτοκίνης (IFN γ, IL 10 και IL 17) (2). Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το BioBran ενεργοποιεί τα δενδριτικά κύτταρα.

Δενδριτικά κύτταρα που εκφράζουν το DEC 205 υπάρχουν άφθονα στις περιοχές Τ κυττάρων των λεμφοειδών ιστών. Τα θετικά δενδριτικά κύτταρα DEC 205 και τα CD8+T κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στον καρκίνο και τις ιογενείς λοιμώξεις και εμπλέκονται βαθιά στην έναρξη προσαρμοστικών ανοσολογικών αποκρίσεων) (3,4). Επιπλέον, τα δενδριτικά κύτταρα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με BioBran προκάλεσαν απελευθέρωση Granzyme Β σε κύτταρα CD8+T (5).

Βιβλιογραφία

(1) D Cholujova  1 , J Jakubikova, J Sedlak – «BioBran-augmented maturation of human monocyte-derived dendritic cells»– Neoplasma. 2009;56(2):89-95. doi: 10.4149/neo_2009_02_89 -Affiliations PMID: 19239320 DOI: 10.4149/neo_2009_02_89

(2) M. GHONEUM and S. AGRAWAL, “Activation of Human Monocyte Derived Dendritic Cells in Vitro by the Biological Response Modifier Arabinoxylan Rice Bran (MGN-3 / Biobran)“. Int. Journal of Immunopathology & Pharmacology Vol. 24, No 4,941-948 (2011).

(3) Leonia Bozzacco,* Christine Trumpfheller,* Frederick P. Siegal,† Saurabh Mehandru,‡ Martin Markowitz,‡ Mary Carrington,§ Michel C. Nussenzweig,¶ Angela Granelli Piperno,* and Ralph M. Steinman*‖ «DEC-205 receptor on dendritic cells mediates presentation of HIV gag protein to CD8+ T cells in a spectrum of human MHC I haplotypes» / Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Jan 23; 104(4): 1289–1294. PMCID: PMC1783096

(4) Tomohiro Fukaya  1 , Ryuichi Murakami, Hideaki Takagi, Kaori Sato, Yumiko Sato, Haruna Otsuka, Michiko Ohno, Atsushi Hijikata, Osamu Ohara, Masaki Hikida, Bernard Malissen, Katsuaki Sato «Conditional ablation of CD205+ conventional dendritic cells impacts the regulation of T-cell immunity and homeostasis in vivo» /Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Jul 10;109(28):11288-93. doi: 10.1073/pnas.1202208109. Epub 2012 Jun 26.

(5) Ghoneum and S. Agrawal Charles Drew University of Medicine and Science, Los Angeles, CA, U.S.A.; 2Division of Basic and Clinical Immunology, University of California, Irvine, CA, U.S.A. “MGN-3/Biobran Enhances Generation of Cytotoxic CD8+ T cells via Upregulation of DEC-20S Expression on Dendritic cells”- International Journal of Immunopathology & Pharmacology Vol. 27, no. 4, 523-530 (2014)

(6) Θεματολόγιο Πνευμονολογίας. Δενδριτικά κύτταρα. http://respi-gam.net/node/3279

Σχολιάστε