Μολύνσεις & nk-κύτταρα

Ανοσολογικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί

Για να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες ασθένειες όπως ιογενείς ή μικροβιακές μολύνσεις αλλά και καρκινικά κύτταρα, μπορούμε να αμυνθούμε με φυσικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τους ανοσολογικούς μηχανισμούς του οργανισμού μας, που ενισχύουν την ανοσία μας. Για την ενίσχυση ή ρύθμιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, τα τελευταία χρόνια, γίνεται λόγος για τους φυσικούς ανοσοϋποκινητές.

Ανοσοϋποκινητές

Οι ανοσοϋποκινητές, είναι ουσίες που χωρίς να έχουν παρενέργειες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και κατ’ επέκταση την άμυνα του οργανισμού μας με φυσικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, τόσο η ιατρική με την υψηλή τεχνολογία όσο και η κλασική θεραπευτική συνδυαζόμενη με την τεχνολογία τροφίμων ανέπτυξαν φυσικά προϊόντα με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.

Κύτταρα ΝΚ (nk-cells)

Ένας άριστος φυσικός τρόπος ενίσχυσης του αμυντικού μας συστήματος εναντίων των ξένων εισβολέων, είναι η ενεργοποίηση των nk (Natural Killers) κυττάρων.
Τα ΝΚ-κύτταρα ανήκουν στην ομάδα των λεμφοκυττάρων και φυσιολογικά είναι ανενεργά. Η ενεργοποίηση τους γίνεται κυρίως μέσω της διατροφής και τα καθιστά ικανά να διενεργούν επίθεση εναντίων των ξένων κυττάρων τόσο των ιών και μικροβίων όσο και καρκίνου.

Τα κύτταρα nk επιτίθενται στους ξένους εισβολείς του οργανισμού

Η επίθεσή τους ξεκινά με την αναγνώριση των ξένων κυττάρων και στη συνέχεια σύνδεσή τους με αυτά. Οι πυρήνες -“κόκκοι” των ΝΚ- κυττάρων απελευθερώνονται για να καταστρέψουν τα κύτταρα του ξένου κυττάρου (ιού, καρκίνου κλπ) μέσα σε 5 λεπτά.
Κολλούν στην επιφάνεια του εισβολέα και της δημιουργούν οπές, μέσα από τις οποίες, το εξωτερικό κυτταρικό υγρό εισέρχεται στο ξένο κύτταρο, προκαλώντας τον θάνατό του.

Αρκετά ΝΚ-κύτταρα μάχονται εναντίον ενός εχθρικού κυττάρου ή ένα ΝΚ-κύτταρο επιτίθεται σε δύο εχθρικά την ίδια στιγμή.
Μόλις το κύτταρο του εισβολέα εξοντωθεί, το ΝΚ-κύτταρο ξεκινά επίθεση σε άλλα ξένα κύτταρα, καταστρέφοντάς τα, το ένα μετά το άλλο.

Η σχέση ανάμεσα στα ΝΚ-κύτταρα και στους ιούς είναι ένα καθημερινό παιχνίδι πολέμου. Ενώ τα ενεργοποιημένα ΝΚ-κύτταρα μπορούν να καταστρέφουν τα κύτταρα του ιού, τα κύτταρα του ιού θα μπορούσαν να επιτεθούν στα μή ενεργά ΝΚ-κύτταρα και να θανατώσουν μειώνοντας έτσι τη δυναμικότητα της φυσικής άμυνας του οργανισμού.

Η φυσική μας άμυνα οφείλεται κυρίως στα “ενεργοποιημένα” ΝΚ-κύτταρα.

Στο ανθρώπινο σώμα τέτοιοι “πόλεμοι κυττάρων” ανάμεσα σε ανοσοκύτταρα και “ουσίες” εισβολείς λαμβάνουν χώρα συνέχεια. Όταν η δική μας ανοσία καθίσταται για κάποιο λόγο αδύναμη, θα νικηθούμε κατά τον “πόλεμο των κυττάρων” και σαν αποτέλεσμα θα ασθενήσουμε ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα έχουμε το αμυντικό μας σύστημα έτοιμο να αντιμετωπίζει τέτοιες επιθέσεις καθημερινά.

Η δράση του Biobran σαν ενεργοποιητής των κυττάρων-NK.

Το BioBran σαν ένα αντιπροσωπευτικό από αυτά, έχει επίδραση στην ανάπτυξη της δράσης των φυσικών ανοσοποιητικών κυττάρων όπως τα ΝΚ κύτταρα. Ανεπτυγμένη δραστικότητα ΝΚ-κυττάρων, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βελτίωση στην επίδραση στη γήρανση, στο άγχος, και στους  περιβαλλοντολογικούς μολυντές, συνεισφέρει  στην ανοσοδυνητικότητα

Με τη χορήγηση του BioBran, λαμβάνει χώρα σημαντική ενεργοποίηση τόσο ΝΚ-κυττάρων όσο και δράση Τ και Β-Λεμφοκυττάρων. Ο αριθμός των Λεμφοκυττάρων του οργανισμού που του έχει χορηγηθεί BioBran, σε σύγκριση με τον αριθμό των Λεμφοκυττάρων χωρίς χορήγηση BioBran στην ίδια περίοδο χρόνου, μπορεί να τριπλασιαστεί μέσα στις 3 ημέρες.

Ο μηχανισμός της αύξησης της ενεργοποίησης αυτής στο ανθρώπινο σώμα, είναι όμοιος με τον φυσιολογικό μηχανισμό κυτταρικής παραγωγής και έκκρισης Ιντερφερόνης-γ, η σύνθεση της οποίας ενεργοποιεί τόσο τα ΝΚ-κύτταρα όσο και άλλα ανοσοκύτταρα στην ίδια περίοδο χρόνου.