Η ενεργοποίηση της ανοσίας, κατά των λοιμώξεων από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) (μελέτη)

Ο ρόλος της έμφυτης ανοσίας κατά των λοιμώξεων από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και η επίδραση των ανοσοενισχυτικών στην προώθηση της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης

Κατά τα πρώιμα στάδια των λοιμώξεων από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα δημιουργεί ένα προ-φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον στρατολογώντας τα έμφυτα ανοσοκύτταρα για την εξάλειψη των μολυσμένων κυττάρων, ξεκινώντας μια αποτελεσματική επίκτητη ανοσοαπόκριση.

Ωστόσο, ο HPV παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών για την αποφυγή της ανοσολογικής επιτήρησης, δημιουργώντας ένα αντιφλεγμονώδες μικροπεριβάλλον. Η χορήγηση νέων ανοσοενισχυτικών, όπως οι αγωνιστές TLR (Toll-like receptors) και το άλφα-γαλακτοσυλκεραμίδιο, έχει αποδειχθεί ότι αντιστρέφει το αντιφλεγμονώδες μικροπεριβάλλον. Μειώνει τον αριθμό μορίων προσκόλλησης και χημειοελκυστικών, και ενεργοποιώντας κερατινοκύτταρα, δενδριτικά (DC), Langerhans (LC), κύτταρα natural killer (NK) ή Τ-natural killer (NKT).

Με τον τρόπο αυτό, προάγει, μια ισχυρή ειδική κυτταροτοξική απόκριση Τ κυττάρων.

Επομένως, αυτά τα ανοσοενισχυτικά δείχνουν πολλά υποσχόμενα για τη θεραπεία βλαβών που δημιουργούνται από τον HPV και μπορεί να είναι χρήσιμα για την αποσαφήνιση των άγνωστων ρόλων των ανοσοκυττάρων στη φυσική ιστορία της μόλυνσης από HPV.

Αυτή η ανασκόπηση εστιάζει στους μηχανισμούς της ανοσοδιαφυγής του HPV και στην προτεινόμενη απόκριση του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος, υποδεικνύοντας, έναν ρόλο για το περιβάλλον προφλεγμονώδες μικροπεριβάλλον και τα κύτταρα ΝΚ και ΝΚΤ στην κάθαρση των λοιμώξεων από HPV.

Η μελέτη:
Alfredo Amador-Μ. José Fernando Hernández-V., Edmundo L. Adriana Contreras-Π. P and Marcela L. «Role of Innate Immunity against Human Papillomavirus (HPV) Infections and Effect of Adjuvants in Promoting Specific Immune Response». Viruses. 2013 Nov; 5(11): 2624–2642, 2013 Oct 28. doi: 10.3390/v5112624

Σχολιάστε